Karolína Burdová – FyzioHK

Kdo jsem a co dělám?

Fyzioterapii se věnuji cíleně od roku 2012 ukončením studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Práce fyzioterapeutky mě velice baví, a proto i po ukončení studia pokračuji ve zvyšování svojí kvalifikace. Fascinuje mě propojenost funkcí pohybového aparátu a ráda své zkušenosti zužitkovávám k optimalizaci funkce lidského těla a tím k odstranění příčin obtíží a bolestí klienta.

Jsem si jistá, že se nám společně podaří Vaše potíže odstranit a díky komplexnímu přístupu také zabránit jejich návratu.

  • Časová flexibilita
  • Moderní postupy
  • Individuální přístup
  • Komunikace i v angličtině

Vlastním platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb.)


Vzdělání

(2009 – 2012) Bakalářské studium, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor fyzioterapie. Bakalářská práce, téma: Ovlivnění spasticity u pacientů po CMP.

(2008 – 2011) Diplomovaný specialista, Vyšší odborná škola Medea, obor Diplomovaný zdravotnický záchranář. Absolventská práce, téma: Poranění končetin v přednemocniční péčiOdborné kurzy

• Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP

Část I. (lektoři kurzu Mgr. Bohumila Horká, Mgr. Michaela Němečková)

Část II. (lektoři Mgr. Bohumila Horká, Bc. Lenka Chudomská)

Část III. (lektoři Mrg. Bohumila Horká, Bc. Lenka Chudomská)

Část IV. (lektoři Mgr. Bohumila Horká, Bc. Lenka Chudomská)

• Diagnostika a terapie funkčních poruch, kurz A, B, C, D, E (lektoři Bc. Vlasta Bezvodová, Mgr. Věra Verchozinová)

• Možnosti diagnostiky a terapie krční páteře (lektoři Mgr. Ctirad Tomis, Mgr. Dagmar Tomisová, Ph.D.)

• Aplikace metody Roswity Brunkow (lektor PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD.)

• Funkční taping ve fyzioterapii (lektor Mgr. Karel Novák)

• Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, kurz A, B (lektor Mgr. Barbara Fischerová)

• SM-systém (lektor MUDr. Richard Smíšek)

Kurz I. : Cvičení SM systém – úvodní

Kurz II. : Cvičení SM systém – pro pokročilé

Kurz III. : SM systém – manuální terapie

Kurz IV. : SM systém – manuální techniky

• Lávové kameny Hot Stones (Dexter Academy)Techniky osvojené v rámci vysokoškolského studia

• Senzomotorická stimulace, techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

• Klasická masáž

• Reflexní masáž

• Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Dr. Brüggera

Sledujte ty nejnovější akce na Facebooku